Oferta pracy

PR SPECIALIST

5 050 zł - 7 010 zł brutto

„Lekkie pióro” to twój znak rozpoznawczy? Nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji to Twój żywioł? Zdobywaj z nami kolejne szczyty Public Relations! 

Na stanowisku Specjalista ds PR będziesz zarządzał wizerunkiem firmy oraz naszych Klientów. Rozwijaj swoje doświadczenie pracując dla największych marek. Wytyczaj nowe kierunki w komunikacji i przyczyń się do sukcesu komunikacyjnego zarówno Bluerank jak i naszych Klientów!

 

 

po 3
miesiącach:

 • Będziesz po wszystkich indywidualnych szkoleniach i poznasz specyfikę pracy w agencji marketingu on-line;
 • Odniesiesz pierwsze sukcesy i zostaniesz z nami na dłużej;
 • Skorzystasz z Bluepakietu – wewnętrznego programu wsparcia Pracowników obejmującego m.in. sport, rekreację, aktywność kulturalną itp.;
 • Swój dzień pracy będziesz mógł rozpocząć od 7, ale i od 10.

po 6
miesiącach:

 • Zdobędziesz doświadczenie w koordynacji lokalnych oraz międzynarodowych projektów dla liderów swoich branż;
 • Podniesiesz swoje kwalifikacje i poszerzysz specjalistyczną wiedzę związaną z komunikacją, mediami społecznościowymi, budowaniem wizerunku marki oraz e-commerce;
 • Będziesz uczestniczyć w konferencjach jako słuchacz, a nawet może jako prelegent.

po 12
miesiącach:

 • Otrzymasz możliwość awansu, dalszego rozwoju swoich kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń;
 • Rozpoczniesz kolejny rok udanej współpracy z Bluerank;
 • Pojedziesz na 3-dniowy wyjazd integracyjny i poznamy się jeszcze lepiej;
 • Zbudujesz swoją markę zawodową;
 • Będziesz miał możliwość wypowiadania się w mediach jako ekspert Bluerank;
 • Będziesz mógł otrzymać bonus finansowy za prowadzone przez siebie projekty;
 • Utwierdzisz się w przekonaniu, że 20 dni zdalnych to komfort pracy w domowych warunkach (po zakończeniu pandemii).

Co będziesz robić w Bluerank jako PR Specialist?

dla naszych klientów
 • Koordynować i utrzymywać relacje z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi, a także z serwisami branżowymi, ośrodkami naukowymi i władzami lokalnymi;
 • Tworzyć i wdrażać strategie promocji materiałów przygotowywanych dla  klientów Bluerank;
 • Planować i realizować działania PR, w tym współtworzyć i dystrybuować materiały prasowe i promocyjne dla klientów Bluerank;
 • Sprawdzać skuteczność działań PR - przygotowywać raporty i monitorować media;
 • Badać trendy rynkowe
dla Bluerank
 • Prowadzić biuro prasowe Bluerank;
 • Koordynować i zarządzać w imieniu Bluerank kontaktami z mediami lokalnymi, ogólnopolskimi i branżowymi;
 • Tworzyć i wdrażać strategie promocji usług Bluerank;;
 • Odpowiadać za komunikację w mediach społecznościowych;
 • Koordynować prowadzenie firmowego bloga;
 • Zapewniać stały kontakt z partnerami i klientami poprzez newsletter;
 • Organizować działania o charakterze CSR-owym;
 • Sprawdzać skuteczność swoich działań - przygotować raporty i monitorować media.

Czego wymagamy od kandydata na stanowisko PR Specialist?

 • Minimum rocznego doświadczenia w pracy w dziale PR;
 • Doświadczenia w dystrybucji treści wśród dziennikarzy, blogerów i influencerów;
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (kluczowe);
 • Umiejętności wykorzystania nowych technologii w komunikacji;
 • Doświadczenia w prowadzeniu komunikacji w mediach społecznościowych;
 • „Lekkiego pióra” i znajomości zasad ortografii i interpunkcji;
 • Inicjatywy i samodzielności w realizowanych działaniach;
 • Komunikatywności, twórczego myślenia i głowy pełnej pomysłów;
 • Umiejętności analizy prowadzonych działań w oparciu o przyjęte KPI;
 • Znajomości branży digital marketingu (będzie to dodatkowym atutem).

 

 

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, w przedziale między
   5 050 - 7 010 zł brutto przy umowie o pracę (jesteśmy otwarci na inne formy współpracy);
 • Pracę w firmie, będącej niekwestionowanym i utytułowanym liderem w swojej branży (European Search Awards 2019 Winner);
 • Przyjazną i swobodną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole, realizującym ciekawe projekty dla uznanych klientów;
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zarówno w ramach szkoleń technicznych, jak i kompetencji miękkich. Z nami możesz uzyskać również certyfikat DIMAQ; 
 • Indywidualnie dopasowany pakiet benefitów.

 

Nie wahaj się, wyślij swoje CV jak najszybciej i rozpocznij razem z nami fascynującą podróż na szczyt kariery!

 

dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji bluerank.
wypełnij formularz i prześlij cv
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: [email protected]; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Rozwiń / zwiń całość
wyślij