Oferta pracy

WEB DEVELOPER FOR SEO SUPPORT

Kojarzysz, czym jest SEO i jesteś na bieżąco z nowymi kierunkami, które wytycza Google? Znasz działanie wyszukiwarki i wiesz, jak podróżują po niej użytkownicy? Dołącz do nas! Wspomóż naszych klientów w wielkiej wyprawie na szczyt wyników wyszukiwania Google poprzez wsparcie w technicznych elementach optymalizacji serwisów pod kątem wyszukiwarek internetowych.

Pracuj w świetnej atmosferze, wśród ludzi, którzy znają się na tym co robią – dobrze pracują, ale i dobrze się bawią. Pracując w Bluerank rozwiniesz skrzydła pod okiem doświadczonych specjalistów oraz otrzymasz okazję do wzbogacenia, ale i zweryfikowania swojej wiedzy.

po 3
miesiącach:

 • Będziesz po wszystkich indywidualnych szkoleniach z zakresu SEO, SEM i analityki internetowej;
 • Zrobisz swój pierwszy lub kolejny certyfikat Google;
 • Odniesiesz pierwsze sukcesy i zostaniesz z nami na dłużej;
 • Skorzystasz z Bluepakietu – wewnętrznego programu wsparcia Pracowników obejmującego m.in. sport, rekreację, aktywność kulturalną itp.;
 • Swój dzień pracy będziesz mógł rozpocząć od 7, ale i od 10.

po 6
miesiącach:

 • Zdobędziesz doświadczenie w realizowaniu lokalnych oraz międzynarodowych projektów dla liderów swoich branż;
 • Podniesiesz swoje kwalifikacje i poszerzysz specjalistyczną wiedzę związaną z e-marketingiem, nowymi mediami oraz e-commerce;
 • Będziesz uczestniczył w konferencjach jako słuchacz, a nawet może jako prelegent.

po 12
miesiącach:

 • Będziesz pełnoprawnym uczestnikiem systemu premiowego w Bluerank;
 • Otrzymasz możliwość awansu, dalszego rozwoju swoich kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń;
 • Rozpoczniesz kolejny rok udanej współpracy z Bluerank;
 • Pojedziesz na 3-dniowy wyjazd integracyjny i poznamy się jeszcze lepiej;
 • Zbudujesz swoją markę zawodową jako Web Developer for SEO Support;
 • Będziesz miał możliwość wypowiadania się w mediach jako ekspert Bluerank;
 • Utwierdzisz się w przekonaniu, że 20 dni zdalnych to komfort pracy w domowych warunkach.

Co będziesz robić w Bluerank jako Web Developer for SEO Support?

 • Czynnie uczestniczyć w przygotowaniach rekomendacji zmian optymalizacyjnych pod kątem SEO stron WWW naszych klientów;
 • Pomagać w tworzeniu audytów technicznych serwisów internetowych;
 • Aktywnie poszukiwać nowych rozwiązań mających na celu zwiększenie widoczności serwisów WWW w wyszukiwarce Google;
 • Współpracować z zespołem specjalistów SEO;
 • Analizować dane dotyczących ruchu użytkowników na stronie www;
 • Analizować dane dotyczących profilów linków dla domen internetowych;
 • Analizować wyniki pozycjonowania;
 • Przedstawiać propozycje dostosowywania strategii działań do efektów.

Czego wymagamy od kandydata na stanowisko Web Developer for SEO Support?

 • Analitycznego myślenia oraz swobody w poszukiwaniu rozwiązań nietypowych problemów; 
 • Zrozumienia zagadnień związanych z bazami danych i serwerami WWW;
 • Umiejętności czytania ze zrozumieniem kodu HTML, CSS i JS;
 • Wiedzy z zakresu optymalizacji wydajności serwisów internetowych;
 • Zainteresowania marketingiem internetowym;
 • Analitycznego myślenia oraz kreatywności;
 • Systematyczności oraz umiejętności pracy w zespole.

Zdobędziesz dodatkowe punkty za:

 • Techniczne zrozumienie działania wyszukiwarek internetowych oraz znajomość czynników wpływających na wysoki ranking w wyszukiwarce Google;
 • Znajomość narzędzi (Google Analytics, Google Search Insights, Google AdWords Keyword Planner, Ahrefs i/lub Majestic;
 • Doświadczenie w platformach e-commerce, takich jak Magento, PrestaShop lub Shoper;
 • Doświadczenie z platformami CMS, takimi jak WordPress, Drupal lub Typo;
 • Znajomość frameworków i narzędzi programistycznych powiązanych z JS (Node.js, React, Redis, Angular.js, etc.).

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, w przedziale między 3 700 zł - 4 900 zł brutto;
 • Pracę z najlepszymi – jesteśmy laureatami tytułu Top 5 Pracodawców Miasta Łodzi;
 • Pracę w firmie, będącej niekwestionowanym i utytułowanym liderem w swojej branży (European Search Awards 2019 Winner);
 • Przyjazną i swobodną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole, realizującym ciekawe projekty dla uznanych klientów;
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • Indywidualnie dopasowany pakiet benefitów.

 

Już dziś złóż swoje CV i rozpocznij przygodę z Bluerank!

 

Praca stacjonarna w naszym biurze w Łodzi.

 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji bluerank.
wypełnij formularz i prześlij cv
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: [email protected]; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Rozwiń / zwiń całość
wyślij