Oferta pracy

SOCIAL ADS SPECIALIST

Facebook, Twitter, Instagram i Snapchat już dawno zostały przez Ciebie odkryte? Masz już za sobą zrealizowane działania płatne w sieci społecznościowej, a narzędzia Facebook Ads nie mają przed Tobą tajemnic? Jeśli przy okazji chcesz zawodowo zajmować się social media i pracować w reklamie internetowej, wejdź na nasz pokład! Nie tylko wykorzystasz swoje doświadczenie, ale też poznasz tajniki reklam na Facebooku i dowiesz się więcej o remarketingu oraz działaniach w innych platformach społecznościowych.

Dołącz do nas i wzmocnij szeregi działu Performance Marketing jako Specjalista ds. Social Ads zajmujący się reklamą w mediach społecznościowych!

po 3
miesiącach:

 • będziesz po wszystkich indywidualnych szkoleniach z zakresu Social Ads, SEO, SEM i analityki internetowej;
 • odniesiesz pierwsze sukcesy i zostaniesz z nami na dłużej;
 • skorzystasz z Bluepakietu – wewnętrznego programu wsparcia Pracowników obejmującego m.in. sport, rekreację, aktywność kulturalną itp.;
 • Twój dzień pracy będziesz mógł rozpocząć od 7, ale i od 10.

po 6
miesiącach:

 • zdobędziesz doświadczenie w realizowaniu lokalnych oraz międzynarodowych projektów dla liderów swoich branż;
 • podniesiesz swoje kwalifikacje i poszerzysz specjalistyczną wiedzę związaną z mediami społecznościowymi, budowaniem wizerunku marki oraz e-commerce;
 • będziesz uczestniczył w konferencjach jako słuchacz, a może nawet jako prelegent.

po 12
miesiącach:

 • będziesz pełnoprawnym uczestnikiem systemu premiowego w Bluerank;
 • otrzymasz możliwość awansu, dalszego rozwoju swoich kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń;
 • rozpoczniesz kolejny rok udanej współpracy z Bluerank;
 • pojedziesz na 3-dniowy wyjazd integracyjny i poznamy się jeszcze lepiej;
 • zbudujesz swoją markę zawodową jako Social Ads Specialist;
 • będziesz miał możliwość wypowiadania się w mediach jako ekspert Bluerank;
 • utwierdzisz się w przekonaniu, że 20 dni zdalnych to komfort pracy w domowych warunkach.

Co będziesz robić w Bluerank jako Social Ads Specialist?

 • realizować projekty z zakresu Social Ads na rynku polskim i europejskim współtworząc zespół projektowy;
 • szkolić się w zakresie najnowszych rozwiązań i technologii w obszarze mediów społecznościowych;
 • realizować zintegrowane projekty promocyjne w zakresie strategii obecności marki online.

Czego wymagamy od kandydata na Social Ads Specialist? 

 • wykształcenia wyższego;
 • doświadczenia w zarządzaniu i optymalizacji kampanii płatnych w sieciach społecznościowych;
 • zainteresowania mediami społecznościowymi, marketingiem internetowym i/lub rynkiem reklamy online;
 • umiejętności analitycznych;
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • umiejętności korzystania z pakietu MS Office na poziomie dobrym;
 • wysokiej kultury osobistej i dbałości o jakość swojej pracy.

Zdobędziesz dodatkowe punkty za:

 • doświadczenie w pracy zdobyte w agencji interaktywnej lub marketingowej;
 • praktyczną znajomość Google Analytics;
 • posiadanie certyfikatów branżowych;
 • znajomość drugiego języka obcego (niemiecki lub rosyjski);
 • znajomość programów graficznych oraz posiadanie kreatywnego zmysłu.

 

Oferujemy:

 • Pracę z najlepszymi – jesteśmy laureatami tytułu Top 5 Pracodawców Miasta Łodzi;
 • Pracę w firmie, będącej niekwestionowanym i utytułowanym liderem w swojej branży (European Search Awards 2018 Winner);
 • Przyjazną i swobodną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole, realizującym ciekawe projekty dla uznanych klientów;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia;
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • Indywidualnie dopasowany pakiet benefitów.

Nie wahaj się, wyślij swoje CV jak najszybciej i rozpocznij razem z nami fascynującą podróż na szczyt kariery!

 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji bluerank.
wypełnij formularz i prześlij cv
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: praca@bluerank.pl; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Rozwiń / zwiń całość
wyślij