Oferta pracy

SOCIAL MEDIA SPECIALIST

Podróżując po social media pełnisz rolę przewodnika?

Zawsze odnajdujesz najlepsze ścieżki do zaangażowania Fanów?

Chętnie odkrywasz nowe kanały social media i nie boisz się wyzwań?

W swoim albumie masz wiele slajdów z imponującymi widokami efektów kampanii w sieci?

Nie czekaj na ostatni pociąg - już teraz wyślij do nas swoje zgłoszenie i eksploruj z nami Social Media.

po 3
miesiącach:

 • będziesz po wszystkich szkoleniach produktowych;
 • przekonasz się, że nie oczekujemy cudów, lecz zaangażowania;
 • odniesiesz pierwsze sukcesy i zostaniesz z nami na dłużej;
 • skorzystasz z Bluepakietu – wewnętrznego programu wsparcia Pracowników obejmującego m.in. sport, rekreację, aktywność kulturalną itp.;
 • swój dzień pracy będziesz mógł rozpocząć od 7, ale i od 10.

po 6
miesiącach:

 • zdobędziesz doświadczenie w realizowaniu ciekawych projektów social media dla znanych marek;
 • podniesiesz kwalifikacje i poszerzysz specjalistyczną wiedzę związaną z social media, e-marketingiem, nowymi mediami oraz e-commerce;
 • będziesz uczestniczył w konferencjach jako słuchacz, a nawet może jako prelegent.

po 12
miesiącach:

 • będziesz pełnoprawnym uczestnikiem systemu premiowego w Bluerank;
 • otrzymasz możliwość awansu;
 • rozpoczniesz kolejny rok udanej współpracy z Bluerank;
 • zbudujesz swoją markę zawodową;
 • pojedziesz na 3-dniowy wyjazd integracyjny i poznamy się jeszcze lepiej;
 • będziesz miał możliwość wypowiadania się w mediach jako ekspert Bluerank;
 • utwierdzisz się w przekonaniu, że 20 dni zdalnych to komfort pracy w domowych warunkach.

Jako przewodnik wyprawy social media będziesz:

 • prowadzić projekty social media dla Klientów agencji;
 • odpowiadać za interaktywne działania komunikacyjne dla marek z różnych branż;
 • kontaktować się z Klientami w zakresie prowadzonych działań;
 • współpracować z działem Client Service;
 • współtworzyć strategie obecności marek w social media, integrujących wiele narzędzi i kanałów;
 • współpracować z działem kreacji i zewnętrznymi podwykonawcami;
 • przygotowywać raporty z prowadzonych działań.

Wymagany ekwipunek:

 • minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;

 • ciekawe projekty social media w portfolio;

 • wiedza z zakresu marketingu internetowego, ePRu i social media;

 • praktyczna znajomość narzędzi do: tworzenia płatnych reklam w social media, social listeningu, zarządzania obecnością marek w social media;

 • aktywne śledzenie trendów z obszaru interactive;

 • „lekkie pióro” i bezbłędna znajomość zasad ortografii i interpunkcji;

 • posługiwanie się  językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;

 • twórcze myślenie, własna inicjatywa i głowa pełna pomysłów;

 • komunikatywność;

 • lojalność, zorganizowanie i zaangażowanie.

   

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, w przedziale między 4 700 zł - 6 000 zł brutto;
 • Pracę z najlepszymi – jesteśmy laureatami tytułu Top 5 Pracodawców Miasta Łodzi;
 • Pracę w firmie, będącej niekwestionowanym i utytułowanym liderem w swojej branży (European Search Awards 2018 Winner);
 • Przyjazną i swobodną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole, realizującym ciekawe projekty dla uznanych klientów;
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zarówno w ramach szkoleń technicznych, jak i kompetencji miękkich. Z nami możesz uzyskać również certyfikat DIMAQ; 
 • Indywidualnie dopasowany pakiet benefitów.

 

Nie czekaj i już dziś poszerzaj z nami mapę marek w social media!

 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji bluerank.
wypełnij formularz i prześlij cv
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: [email protected]; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Rozwiń / zwiń całość
wyślij