Oferta pracy

JUNIOR ACCOUNTANT EXECUTIVE

Dołącz do Zespołu Księgowości młodej, dynamicznie rozwijającej się firmy, będącej liderem w branży marketingu internetowego.

Lubisz się śmiać, jesteś ciekawy świata, otwarty na ludzi, pozytywnie nastawiony do życia, masz odwagę proponować nowe rozwiązania i doprowadzasz sprawy do końca? Wesprzyj nasz dział w codziennej pracy. Aplikuj na stanowisko! 

po 3
miesiącach:

 • Poznasz bliżej branżę w której działamy - będziesz po wszystkich indywidualnych szkoleniach z zakresu SEO, SEM i analityki internetowej;
 • Odniesiesz pierwsze sukcesy i zostaniesz z nami na dłużej.

po 6
miesiącach:

 • Poznasz od wewnątrz mechanizmy funkcjonowania naszej firmy;
 • Podniesiesz swoje kwalifikacje w obszarze księgowości oraz poszerzysz wiedzę związaną z e-marketingiem, nowymi mediami oraz e-commerce;
 • Będziesz wspierać a nawet samodzielnie realizować zadania z obszaru księgowości dotyczące całej firmy;
 • Skorzystasz z Bluepakietu – wewnętrznego programu wsparcia pracowników obejmującego m.in.  sport, rekreację, aktywność kulturalną itp.

po 12
miesiącach:

 • Otrzymasz możliwość dalszego rozwoju swoich kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń;
 • Rozpoczniesz kolejny rok udanej współpracy z Bluerank;
 • Pojedziesz na 3-dniowy wyjazd integracyjny, gdzie poznamy się jeszcze lepiej;
 • Zbudujesz swoją markę zawodową.

Czym będziesz zajmować się w Bluerank?

 • Wyceną faktur wyrażonych w walutach obcych;
 • Uzgadnianiem ewidencji z kontami księgi głównej;
 • Sprawdzaniem poprawności rachunkowej przygotowanych dokumentów, deklaracji i sprawozdań;
 • Windykacją należności;
 • Przygotowywaniem przelewów bankowych;
 • Potwierdzaniem i uzgadnianiem sald z kontrahentami;
 • Rozliczaniem krajowych wyjazdów służbowych;
 • Wprowadzaniem danych do oprogramowania finansowego;
 • Sporządzaniem zestawień na wewnętrzne potrzeby Firmy;
 • Wsparciem pozostałych członków Działu Finansowego w codziennych zadaniach.

 

Czego oczekujemy od kandydata? 

 • Wykształcenia wyższego kierunkowego;
 • 1-2 lat doświadczenia zawodowego w dziale księgowym / finansowym;
 • Umiejętności pracy samodzielnej oraz pracy w zespole;
 • Komunikatywności i otwartości;
 • Dbałości o szczegóły;
 • Chęci do nauki, entuzjazmu i pozytywnego nastawienia do życia;
 • Wysokiej kultury osobistej;
 • Dobrej znajomości środowiska MS Office;
 • Znajomości języka angielskiego.

 

Mile widziana będzie znajomość systemu Sage Symfonia

Oferujemy:

 • Pracę w firmie, będącej niekwestionowanym i utytułowanym liderem w swojej branży (European Search Awards 2018 Winner);
 • Przyjazną i swobodną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole, realizującym ciekawe projekty dla uznanych klientów;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia;
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • Indywidualnie dopasowany pakiet socjalny (sport, rekreacja, kultura),

 

Nie wahaj się, wyślij swoje CV jak najszybciej. Dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Bluerank.

 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji bluerank.
wypełnij formularz i prześlij cv
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: [email protected]; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Rozwiń / zwiń całość
wyślij