Oferta pracy

JUNIOR ACCOUNTANT EXECUTIVE

2 480 - 3 510 zł brutto

Dołącz do Zespołu Księgowości młodej, dynamicznie rozwijającej się firmy, będącej liderem w branży marketingu internetowego.

Lubisz się śmiać, jesteś ciekawy świata, otwarty na ludzi, pozytywnie nastawiony do życia, masz odwagę proponować nowe rozwiązania i doprowadzasz sprawy do końca? Wesprzyj nasz dział w codziennej pracy. Aplikuj! 

po 3
miesiącach:

 • Będziesz po wszystkich szkoleniach onboardingowych wprowadzających Cię w tajniki pracy w Bluerank;
 • Przekonasz się, że nie oczekujemy cudów, lecz zaangażowania;
 • Odniesiesz pierwsze sukcesy i zostaniesz z nami na dłużej;
 • Swój dzień pracy będziesz mógł rozpocząć od 7, ale i od 10.

po 6
miesiącach:

 • Poznasz od wewnątrz mechanizmy funkcjonowania naszej firmy;
 • Podniesiesz swoje kwalifikacje w obszarze księgowości oraz poszerzysz wiedzę związaną z e-marketingiem, nowymi mediami oraz e-commerce;
 • Będziesz wspierać a nawet samodzielnie realizować zadania z obszaru księgowości dotyczące całej firmy;
 • Skorzystasz z Bluepakietu – wewnętrznego programu wsparcia pracowników obejmującego m.in.  sport, rekreację, aktywność kulturalną itp.

po 12
miesiącach:

 • Otrzymasz możliwość dalszego rozwoju swoich kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń;
 • Rozpoczniesz kolejny rok udanej współpracy z Bluerank;
 • Pojedziesz na 3-dniowy wyjazd integracyjny, gdzie poznamy się jeszcze lepiej;
 • Zbudujesz swoją markę zawodową.

Czym będziesz zajmować się w Bluerank?

 • Uzgadnianiem ewidencji z kontami księgi głównej;
 • Sprawdzaniem poprawności rachunkowej przygotowanych dokumentów, deklaracji i sprawozdań;
 • Windykacją należności;
 • Przygotowywaniem przelewów bankowych;
 • Potwierdzaniem i uzgadnianiem sald z kontrahentami;
 • Wyceną faktur wyrażonych w walutach obcych;
 • Rozliczaniem krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych;
 • Wprowadzaniem danych do oprogramowania finansowego;
 • Sporządzaniem zestawień na wewnętrzne potrzeby Firmy;
 • Wspieraniem pozostałych członków Działu Finansowego w codziennych zadaniach.

 

Czego oczekujemy od kandydata? 

 • Wykształcenia wyższego kierunkowego;
 • Pierwszego doświadczenia zawodowego w dziale księgowym / finansowym;
 • Umiejętności pracy samodzielnej oraz pracy w zespole;
 • Komunikatywności i otwartości;
 • Dbałości o szczegóły;
 • Chęci do nauki, entuzjazmu i pozytywnego nastawienia do życia;
 • Wysokiej kultury osobistej;
 • Dobrej znajomości środowiska MS Office;
 • Znajomości języka angielskiego.

 

Mile widziana będzie znajomość systemu Sage Symfonia

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia w przedziale między 2 480 - 3 510 zł brutto;
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zarówno w ramach szkoleń technicznych, jak i kompetencji miękkich;.
 • Indywidualnie dopasowany pakiet benefitów;
 • Pracę z najlepszymi – jesteśmy regularnymi laureatami tytułu Top 5 Pracodawców Miasta Łodzi;
 • Pracę w firmie, będącej niekwestionowanym i utytułowanym liderem w swojej branży (European Search Awards 2019 Winner, Effie Awards 2018 Winner, Performance Marketing Diamonds 2018 Winner);
 • Przyjazną i swobodną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole, realizującym ciekawe projekty dla uznanych klientów.

 

Nie wahaj się, wyślij swoje CV i rozpocznij swoją przygodę z Bluerank.

 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji bluerank.
wypełnij formularz i prześlij cv
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: [email protected]; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Rozwiń / zwiń całość
wyślij