Oferta pracy

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Bluerank is growing and looking for a Business Development Manager. In brief, we are looking for a candidate with 5+ years of experience in e-commerce who will take the responsibility for e-commerce projects at Bluerank (VTEX Platform), developing the VTEX’s brand awareness in Poland, generating deals and leading VTEX business growth in e-commerce segment. The experience with enterprise e-commerce solutions (Magento Commerce/Enterprise, SAP Hybris, Salesforce Commerce Cloud, dedicated enterprise e-commerce platform and others) is mandatory.

 

VTEX in more details:

 

The True Cloud Commerce™ Platform: A passion for results and disruptive culture is what VTEX is known for. VTEX provides cloud-based e-commerce platform and omnichannel solutions. Known for their vanguard technology, VTEX has been recognized by the analysts from Gartner and Forrester, as a Global Leader for Digital Commerce. VTEX is now ranked on Gartner's Magic Quadrant for Digital Commerce 2017 and 2018. VTEX is present in 25 countries and is trusted by 40% of the top brands in the world including Walmart, McDonald’s, Stanley and Black&Decker, Sony, Coca-Cola, Disney, Whirlpool, LEGO, Electrolux, C&A, Avon, Lancôme Braun, and De’Longhi Group.

Responsibilities will include:

 • Brand management & brand development on the Polish market;
 • Work closely and report to the Management Board when executing the rollout strategy;
 • Business development activities leading to acquiring platform’s prospects;
 • Development and management of a partnership network;
 • Delivery and discussion of solution at high profile meetings.

Desired Skills and Experience

 • +5 years of professional experience in e-commerce - management level;
 • Experience and understanding in digital and e-commerce services - advanced level;
 • Experience with an enterprise sized e-commerce projects (10-20M USD turnover per year);
 • Exceptional e-commerce industry networking and relationship building skills;
 • Experience in launching of new digital services on the market;
 • Highly developed interpersonal skills;
 • Strong influencing and negotiation skills;
 • Easy-going and ease of maintaining positive, long-lasting business relationships;
 • Initiatives in action, independence and responsibility for entrusted tasks;
 • Fluent English and native Polish required, Portuguese as an additional asset.

What we offer:

 • Salary including bonuses: 180k - 250k PLN per year;

 • Independence, freedom in action and real influence on business development;

 • The ability to constantly improve qualifications;

 • Individually tailored social package (sport, recreation, culture);

 • Possibility to work remotely.

   

In order to apply for this job position, please attach your CV in the form below or send it directly to email address: [email protected].

 

Polish language version of the advertisement: https://www.bluerank.pl/kariera/praca/35/business-development-manager- 

dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji bluerank.
wypełnij formularz i prześlij cv
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: [email protected]; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Rozwiń / zwiń całość
wyślij