Oferta pracy

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER / E-COMMERCE NINJA

Doskonale znasz branżę marketingu internetowego oraz e-commerce? Sprzedaż jest Twoim żywiołem, a ponadto masz doświadczenie we wdrażaniu na rynek nowych produktów? Masz wizję rozwoju rynku digital/e-commerce i chcesz swoje dotychczasowe doświadczenie wykorzystać do wspierania strategicznego, merytorycznego i wykonawczego zarządu Bluerank w obszarze ekspansji i rozwoju usług firmy? Wyzwania napędzają Cię do działania, potrafisz sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom i klientom?

Zapoznaj się z naszą ofertą i prześlij swoje CV już dzisiaj!

po 3
miesiącach:

 • Poznasz Bluerank bliżej - będziesz po wszystkich szkoleniach wewnętrznych, prezentujących nasze działy, usługi i ludzi;
 • Odbędziesz indywidualne spotkania z Zarządem oraz szefami działów, z którymi będziesz najbliżej współpracował;
 • Zaczniesz pracować nad swoją wizją realizacji postawionych przed Tobą celów;
 • Skorzystasz z Bluepakietu – wewnętrznego programu wsparcia pracowników obejmującego m.in.  sport, rekreację, aktywność kulturalną itp.

po 6
miesiącach:

 • Będziesz dobrze rozumiał mechanizmy funkcjonowania oraz przewagi konkurencyjne naszej firmy, by z sukcesami realizować wyznaczone cele;
 • Pogłębisz swoje doświadczenia w prowadzeniu wieloobszarowych projektów dla liderów swoich branż;
 • Odniesiesz pierwsze sukcesy i odczujesz satysfakcję, jaką daje samodzielne, odpowiedzialne stanowisko, gdzie masz realny wpływ na dalszy rozwój biznesu;
 • Podniesiesz swoje kwalifikacje i poszerzysz wiedzę ekspercką związaną z e-marketingiem, nowymi mediami oraz e-commerce;
 • Otrzymasz możliwość reprezentowania Bluerank w mediach jako ekspert.

po 12
miesiącach:

 • Otrzymasz możliwość dalszego rozwoju swoich kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń w projektach międzynarodowych;
 • Będziesz mieć znaczący głos w strategicznych decyzjach i dalszych planach w obszarze Business Development;
 • Rozpoczniesz kolejny rok udanej współpracy z Bluerank;
 • Dzięki różnego rodzaju aktywnościom integracyjnym poznamy się jeszcze lepiej.

Czym będziesz zajmować się w Bluerank?

 • Poszukiwaniem nowych możliwości i wdrażaniem działań rozwijających biznes na rynku międzynarodowym;
 • Tworzeniem oraz realizacją strategii i rozwoju nowych produktów i usług w portfolio firmy;
 • Budowaniem scenariuszy pozwalających na bycie zawsze „o krok przed konkurencją” na rynku międzynarodowym;
 • Proaktywnym, zindywidualizowanym docieraniem z ofertą do aktualnych i nowych Klientów Bluerank;
 • Obsługą zapytań ofertowych i kontaktem zwrotnym z Klientami;
 • Negocjowaniem warunków współpracy oraz przygotowywaniem umów handlowych;
 • Tworzeniem długofalowych, partnerskich relacji z Klientami, przekładających się na wspólne działania biznesowe.

Czego wymagamy?

 • Doskonałej znajomości obszaru marketingu internetowego i e-commerce (minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w e-commerce);
 • Doświadczenia w sprzedaży, w tym we wprowadzeniu na rynek nowych usług;
 • Umiejętności kreowania wizji i myślenia analitycznego i strategicznego;
 • Umiejętności koordynowania projektów wielowątkowych i wieloobszarowych, angażujących różne grupy interesariuszy;
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych;
 • Łatwości w nawiązywaniu i utrzymywaniu pozytywnych, długotrwałych relacji biznesowych;
 • Umiejętności tworzenia i kontroli merytorycznej poprawności umów handlowych;
 • Inicjatywy w działaniu, samodzielności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • Biegłej znajomości języka angielskiego, na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację ustną i pisemną z partnerami międzynarodowymi.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie, będącej niekwestionowanym i utytułowanym liderem w swojej branży (European Search Awards 2018 Winner);
 • Przyjazną i swobodną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole, realizującym ciekawe projekty dla uznanych klientów;
 • Samodzielność i swobodę w działaniu oraz realny wpływ na rozwój biznesu;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia;
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • Indywidualnie dopasowany pakiet socjalny (sport, rekreacja, kultura);
 • Możliwość częściowo pracy zdalnej.

 

Nie wahaj się, wyślij swoje CV jak najszybciej. Dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Bluerank.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji bluerank.
wypełnij formularz i prześlij cv
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: praca@bluerank.pl; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Rozwiń / zwiń całość
wyślij