Oferta pracy

JUNIOR MEDIA BUYER EXECUTIVE

Jeśli chcesz zdobyć pierwsze szlify w marketingu online i chcesz zdobyć szeroką wiedzę zmarketingową, dołącz do nas!
Wypłyń na szerokie wody reklamy online i rozwiń swoje umiejętności w prowadzeniu kampanii reklamowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi!

po 3
miesiącach:

 • Będziesz po wszystkich indywidualnych szkoleniach z zakresu najważniejszych obszarów online marketingu;
 • Odniesiesz pierwsze sukcesy i zostaniesz z nami na dłużej;
 • Skorzystasz z Bluepakietu – wewnętrznego programu wsparcia Pracowników obejmującego m.in. sport, rekreację, aktywność kulturalną itp.;
 • Swój dzień pracy będziesz rozpoczynać między 7, a 10 – w zależności od Twoich preferencji.

po 6
miesiącach:

 • Zdobędziesz doświadczenie w realizowaniu lokalnych oraz międzynarodowych projektów dla liderów swoich branż;
 • Podniesiesz swoje kwalifikacje i poszerzysz specjalistyczną wiedzę związaną z e-marketingiem, nowymi mediami oraz e-commerce;
 • Zrobisz swój pierwszy lub kolejny certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności;
 • Będziesz uczestniczyć w konferencjach jako słuchacz.

po 12
miesiącach:

 • Otrzymasz możliwość awansu, dalszego rozwoju swoich kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń;
 • Rozpoczniesz kolejny rok udanej współpracy z Bluerank;
 • Pojedziesz na 3-dniowy wyjazd integracyjny i poznamy się jeszcze lepiej;
 • Zbudujesz swoją markę zawodową;
 • Będziesz mieć możliwość wypowiadania się w mediach jako ekspert Bluerank;
 • Utwierdzisz się w przekonaniu, że 20 dni zdalnych to komfort pracy w domowych warunkach.

Co będziesz robić w Bluerank jako Junior Media Buyer Executive?

 • Uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych i inspirujących dla naszych klientów;
 • Realizować działania reklamowe z wykorzystaniem narzędzi programmatic np. Adform i Google Display & Video 360;
 • Planować zakup mediów do kampanii wizerunkowych;
 • Współpracować z największymi wydawcami reklamowymi w Polsce i na świecie;
 • Współrealizować zaawansowane projekty marketingowe na rynek polski i rynki zagraniczne z wykorzystaniem najnowszych narzędzi i rozwiązań;
 • Współuczestniczyć w przygotowywaniu raportów i ich przedstawianiu w trakcie rozmów z klientami;
 • Mieć realny wkład w rozwój działu.

 

Czego wymagamy od kandydata na stanowisko Junior Media Buyer:

 • Zainteresowania obszarem marketingu online;
 • Posiadania umiejętności analitycznych, wnikliwego wnioskowania i ukierunkowania na samodzielne podejmowanie decyzji;
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie B2;
 • Chęci do nauki, otwartości na nowości;
 • Samodzielności i inicjatywy;
 • Komunikatywności i zaangażowania a także umiejętności współpracy w zespole;
 • Poczucia estetyki.

 

Otrzymasz dodatkowe punkty za:

 • Doświadczenie w branży np. prowadzenie bloga, vloga, strony internetowej lub kampanii reklamowych;
 • Umiejętność korzystania z Adobe Photoshop lub Illustrator

 

Oferujemy:

 • Możliwość realnego rozwoju i poznawania obszaru zakupu mediów – zanim zaczniemy od Ciebie wymagać, pokażemy Ci dokładnie, co i jak robić;
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, w przedziale między 3 090 zł - 3 820 zł brutto;
 • Pracę z najlepszymi – jesteśmy laureatami tytułu Top 5 Pracodawców Miasta Łodzi;
 • Pracę w firmie, będącej niekwestionowanym i utytułowanym liderem w swojej branży (European Search Awards 2019 Winner, Effie Awards 2018 Winner, Performance Marketing Diamonds 2018 Winner);
 • Przyjazną i swobodną atmosferę pracy
 • Udział w realizacji ciekawych projektów dla uznanych klientów;
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zarówno w ramach szkoleń technicznych, jak i kompetencji miękkich. Z nami możesz uzyskać również certyfikat DIMAQ; 
 • Indywidualnie dopasowany pakiet benefitów.
   

Nie wahaj się – przejmij inicjatywę i wyślij swoje CV jak najszybciej.

 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji bluerank.
wypełnij formularz i prześlij cv
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: [email protected]; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Rozwiń / zwiń całość
wyślij