Oferta pracy

MARKETING ANALYTICS SPECIALIST/SENIOR SPECIALIST

W dziale Marketing Analytics przeplatamy wiedzę ścisłą z pokładami kreatywności. Analizujemy, łączymy fakty, by tworzyć ciekawe i niepowtarzalne rozwiązania oraz rekomendacje dla naszych klientów. Analityka to trochę "szukanie dziury w całym". Czasem szukamy błędu, przez który projekt nie może osiągnąć finalnej formy, a czasem bierzemy pod lupę świetny projekt, by uczynić go jeszcze lepszym.

U nas nie ma nudy. Jeśli chcesz samodzielnie się o tym przekonać, aplikuj!

po 3
miesiącach:

 • Będziesz po wszystkich szkoleniach onboardingowych wprowadzających Cię w tajniki pracy w Bluerank;
 • Otrzymasz samodzielne projekty do realizacji;
 • Przekonasz się, że nie oczekujemy cudów, lecz zaangażowania;
 • Odniesiesz pierwsze sukcesy i zostaniesz z nami na dłużej;
 • Swój dzień pracy będziesz mógł rozpocząć od 7, ale i od 10.

po 6
miesiącach:

 • Zdobędziesz doświadczenie w realizowaniu ciekawych projektów dla znanych marek;
 • Będziesz realizować projekty wdrożeniowe i consultingowe dla firm będących liderami rynku;
 • Podniesiesz kwalifikacje i poszerzysz specjalistyczną wiedzę związaną z analityką, jak również, szerzej, branżą marketingu internetowego;
 • Będziesz uczestniczyć w konferencjach i szkoleniach branżowych, także z zakresu kompetencji miękkich;
 • Wyjedziesz na konferencje specjalistyczne w roli słuchacza, a może także prelegenta;
 • Otrzymasz możliwość udziału w warsztatach wymiany wiedzy z agencjami zagranicznymi.

po 12
miesiącach:

 • Rozpoczniesz kolejny rok udanej współpracy z Bluerank;
 • Zbudujesz swoją markę zawodową;
 • Będziesz mieć wpływ na rozwój usług analitycznych w firmie;
 • Pojedziesz na 3-dniowy wyjazd integracyjny i poznamy się jeszcze lepiej;
 • Pojedziesz na branżowe konferencje międzynarodowe;
 • Będziesz mieć możliwość wypowiadania się w mediach jako ekspert Bluerank;
 • Utwierdzisz się w przekonaniu, że 20 dni zdalnych to komfort pracy w domowych warunkach.

Co będziesz robić w Bluerank?

 • Realizować wdrożenia Google Analytics i innych narzędzi marketingowych przez Google Tag Managera;
 • Konfigurować raporty, m.in. w Google Data Studio;
 • Raportować, interpretować dane i prowadzić konsultacje dotyczące Google Analytics.

Czego wymagamy od kandydata?

 • Umiejętności analitycznego myślenia i własnej motywacji do poszukiwania i zdobywania wiedzy.

Ponadto:

 • Wiedzy i umiejętności w zakresie wrażania i wykorzystania: 
  - Google Analytics, najlepiej potwierdzone certyfikatem Google Analytics Individual Qualification; 
  - Google Tag Manager - mile widziane referencyjne wdrożenia, przykłady pracy;
 • Znajomości co najmniej podstaw R / Python / JavaScript / SQL.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie w przedziale: 4 950 zł - 10 000 zł brutto;
 • Narzędzia i projekty, w których możesz zdobywać wiedzę i umiejętności w interesujących Cię obszarach;
 • Wyposażenie Cię w niezbędną wiedzą branżową;
 • Możliwość wyboru specjalizacji: technicznej lub biznesowej;
 • Możliwość realizacji projektów dla liderów branż;
 • Współpracę z zespołem R&D, która daje możliwość realizacji pomysłów wykraczających poza regularne zadania;
 • Szkolenia zarówno w obszarach technicznych jak i w zakresie kompetencji miękkich, w tym możliwość zdobycia certyfikatu DIMAQ; 
 • Pracę z najlepszymi – jesteśmy laureatami tytułu Top 5 Pracodawców Miasta Łodzi;
 • Pracę w firmie, będącej niekwestionowanym i utytułowanym liderem w swojej branży (European Search Awards 2019 Winner);
 • Przyjazną i swobodną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole, realizującym ciekawe projekty dla uznanych klientów.
   

Nie czekaj i już dziś dołącz do naszego zespołu!

 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji bluerank.
wypełnij formularz i prześlij cv
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: [email protected]; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Rozwiń / zwiń całość
wyślij