Oferta pracy

MARKETING MANAGER

Poszukujemy do Bluerank doświadczonego, innowacyjnego i świetnie zorganizowanego Marketing Managera. Osoby, która wzniesie naszą komunikację z partnerami, mediami, pracownikami i otoczeniem firmy na jeszcze wyższy poziom, wykorzystując do maksimum potencjał, który tkwi wewnątrz dynamicznie rozwijającej się organizacji.

 

Czujesz, że to coś dla Ciebie? Aplikuj na stanowisko!

Czym zajmuje się Marketing Manager?

 • Odpowiada za przygotowanie i realizację strategii marketingowej oraz planu taktycznego, jak również pośrednio za realizację zadań operacyjnych;
 • Prowadzi komunikację marketingową w obszarze B2B: od działań wewnętrznych po zewnętrzne, od PR przez wystąpienia na konferencjach i organizację własnych eventów, po udział w konkursach branżowych i biznesowych;
 • Zarządza zespołem podległych specjalistów;
 • Współpracuje ze wszystkimi działami firmy, realizując projekty wewnętrzne i zewnętrzne;
 • Wspiera realizację wizerunkowych i sprzedażowych celów firmowych poprzez zarządzanie komunikacją skierowaną do Klientów, jak również kandydatów na pracowników (działania employer brandingowe);
 • Dba o wizerunek firmy – jest ambasadorem marki i organizacji;
 • Raportuje wyniki do Co-Managing Directora.

Czego oczekujemy od kandydata?

 • Doświadczenia w pracy na stanowisku Marketing Managera potwierdzonego mierzalnymi sukcesami;
 • Doskonałej znajomości narzędzi i kanałów komunikacji w marketingu B2B;
 • Dobrej znajomości branży i środowiska agencyjnego oraz rynku e-commerce (mile widziane certyfikaty potwierdzające znajomość branży digital – np. DIMAQ);
 • Znajomości języka angielskiego umożliwiającej swobodną komunikację ustną i pisemną;
 • Myślenia analitycznego – ważna jest dla nas kreatywność, ale zdecydowanie bazujemy na danych i faktach, podejmując decyzje w modelu „data-driven”;
 • Zorientowania na osiąganie postawionych celów;
 • Doskonałej organizacji pracy – mamy wiele ciekawych wyzwań i możliwości działania, co wymaga umiejętności zapanowania nad wieloma wątkami jednocześnie;
 • Umiejętności pracy w duchu Customer Journey;
 • Entuzjazmu i optymizmu w podejmowanych działaniach oraz umiejętności zarażania nim innych – musisz być prawdziwym ambasadorem marki i organizacji;
 • Łatwości w generowaniu pomysłów i wdrażaniu ich w życie oraz optymalizowania już istniejących procesów zgodnie z ideą „Pracuj mądrzej nie ciężej”;
 • Biegłości w poruszaniu się po internecie, mediach społecznościowych oraz w posługiwaniu się pakietem Office, jak również narzędziami Google.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia w przedziale między 8000 a 10 000 zł brutto;
 • Możliwość realnego wpływania na działanie biznesu;
 • Autonomię w pracy i w sposobie realizowania założonych celów;
 • Wsparcie w rozwoju kompetencji managerskich i merytorycznych;
 • Możliwość uczestniczenia w rozwoju najdynamiczniej zmieniającego się obszaru marketingu, jakim jest digital marketing;
 • Indywidualnie dopasowany pakiet benefitów;
 • Pracę z najlepszymi – jesteśmy laureatami tytułu Top 5 Pracodawców Miasta Łodzi;
 • Pracę w firmie, będącej niekwestionowanym i utytułowanym liderem w swojej branży (European Search Awards 2018 Winner);
 • Przyjazną i swobodną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole, realizującym ciekawe projekty dla uznanych klientów.

 

Nie czekaj i już dziś dołącz do naszego zespołu!

 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji bluerank.
wypełnij formularz i prześlij cv
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: [email protected]; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Rozwiń / zwiń całość
wyślij