Oferta pracy

SENIOR SEO SPECIALIST

7 010 - 9 170 zł brutto

Jesteś na bieżąco z trendami wyznaczanymi przez Google? Zagłębienie się w logi serwera nie stanowi dla Ciebie problemu? A narzędzia takie jak Senuto, Ahrefs, Screaming Frog nie mają przed tobą tajemnic? Jeśli tak, a przy okazji sprawnie lawirujesz po meandrach wyszukiwarki i wiesz, jak podróżują po niej użytkownicy Internetu, dołącz do nas!
Praca w dziale SEO czeka na Ciebie – już teraz wsiadaj na pokład!
Z naszą pomocą przezwyciężysz każdy sztorm w świecie algorytmów i wybierzesz się w pasjonującą podróż. Na stanowisku Senior SEO Specjalisty pomożesz naszym kluczowym klientom dotrzeć na sam szczyt wyników wyszukiwań Google. Nie bój się nowych wyzwań i nieodkrytych lądów!

po 3
miesiącach:

 • Będziesz po wszystkich indywidualnych szkoleniach z zakresu SEO, SEM i analityki internetowej;
 • Będziesz miał okazję rozpocząć pracę nad lokalnymi oraz międzynarodowymi projektami dla liderów swoich branż;
 • Odniesiesz pierwsze sukcesy i zostaniesz z nami na dłużej;
 • Skorzystasz z Bluepakietu – wewnętrznego programu wsparcia Pracowników obejmującego m.in. sport, rekreację, aktywność kulturalną itp.;
 • Twój dzień pracy będziesz mógł rozpocząć od 7, ale i od 10.

po 6
miesiącach:

 • Pogłębisz swoje doświadczenie w realizowaniu lokalnych oraz międzynarodowych projektów dla kluczowych Klientów agencji;
 • Podniesiesz swoje kwalifikacje i poszerzysz specjalistyczną wiedzę związaną z e-marketingiem, nowymi mediami oraz e-commerce;
 • Będziesz miał możliwość wzięcia udziału w wymianie pracowników z największymi agencjami w Europie;
 • Będziesz uczestniczył w konferencjach jako słuchacz lub jako prelegent.

po 12
miesiącach:

 • Rozpoczniesz kolejny rok udanej współpracy z Bluerank;
 • Pojedziesz na 3-dniowy wyjazd integracyjny i poznamy się jeszcze lepiej;
 • Zbudujesz swoją markę zawodową jako Senior SEO Specialist;
 • Będziesz miał możliwość wypowiadania się w mediach jako ekspert Bluerank;
 • Będziesz mógł otrzymać bonus finansowy za prowadzone przez siebie projekty.

Co będziesz robić w Bluerank jako Senior SEO Specialist?

 • Opracowywać i wdrażać strategie SEO dla kluczowych Klientów agencji na rynku lokalnym oraz międzynarodowym;
 • Aktywnie poszukiwać nowych rozwiązań, mających na celu zwiększenie widoczności w naturalnych wynikach wyszukiwania stron Klientów;
 • Współpracować z agencjami z całej Europy w ramach aliansów Dall Int. i Bluealliance;
 • Prowadzić ewaluacje projektowe, monitoring jakości oraz rentowności prowadzonych prac;
 • Mieć bezpośredni wpływ na kreowanie nowych produktów/usług agencji.

Czego wymagamy od kandydata na stanowisko Senior SEO Specialist?

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1, lub wyżej;
 • Minimum czteroletniego doświadczenia w zarządzaniu i optymalizacji projektów SEO;
 • Doświadczenia w pracy agencyjnej, lub pracy po stronie klienta, gdzie jednym z zadań była współpraca z agencjami zewnętrznymi;
 • Doświadczenia w pracy przy dużych projektach e-commerce;
 • Posiadania umiejętności analitycznych i znajomości technik optymalizacji serwisów pod kątem SEO;
 • Doskonałej znajomości narzędzi: Google Analytics, Search Console;
 • Praktycznej znajomości narzędzi niezbędnych do codziennej pracy: DeepCrawl/Screaming Frog, Senuto, Searchmetrics, Semrush, Ahrefs/Majestic;
 • Znajomości standardów aplikacji webowych: HTML, JavaScript, CSS;
 • Samodzielności i inicjatywy;
 • Strategicznego podejścia do realizowanych kampanii;
 • Komunikatywności;
 • Lojalności i zaangażowania.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, w przedziale między 7 010 - 9 170 zł brutto;
 • Przejrzysty system wynagrodzeń (https://bit.ly/37eR8z4);
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zarówno w ramach szkoleń technicznych, jak i kompetencji miękkich. Z nami możesz uzyskać również certyfikat DIMAQ; 
 • Współpracę z zespołami między działowymi, pracującymi nad realizacją projektów dla konkretnych klientów (https://bit.ly/369l14Q)
 • Szansę na rozwijanie zainteresowań zawodowych w ramach istniejących już międzydziałowych zespołów merytorycznych (zespołów wiedzy);
 • Pracujemy w systemie pracy hybrydowej - pozwalającym na łączenie pracy z naszego nowoczesnego biura z pracą w domowym zaciszu;
 • Pracę z najlepszymi – jesteśmy laureatami tytułu Top 5 Pracodawców Miasta Łodzi;
 • Pracę w firmie, będącej niekwestionowanym i utytułowanym liderem w swojej branży (European Search Awards 2020 Winner).

 

Nie wahaj się, wyślij swoje CV oraz list motywacyjny jak najszybciej i rozpocznij razem z nami fascynującą podróż na szczyt kariery!

 

dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji bluerank.
wypełnij formularz i prześlij cv
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: [email protected]; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Rozwiń / zwiń całość
wyślij