Oferta pracy

INTERNATIONAL EXPANSION MANAGER

Bluerank ciągle rośnie, dlatego poszukujemy przedsiębiorczej osoby na stanowisko International Expansion Manager. Szukamy kandydata z ponad 5-letnim doświadczeniem w branży digital, która będzie odpowiedzialna za rozwój międzynarodowych kontaktów i biznesu w Bluerank, współpracę z partnerami w EU i CEE, nadzór projektów da klientów zagranicznych oraz prowadzenie działań mających na celu zwiększenie świadomości marki Bluerank Europie.

Zakres obowiązków:

 • Rozwój i zarządzanie zagraniczną siecią partnerską Bluerank – 40+ podmiotów;
 • Networking wewnątrz zbudowanych aliansów: https://bluealliance.eu/ i https://www.dall-int.com/;
 • Dostarczanie i wdrażanie produktów i licencji Google Marketing Platform, w szczególności ekosystemów GA360 i DoubleClick w ramach terytorium Europy;
 • Ścisła współpraca z zarządem firmy podczas realizacji strategii internacjonalizacji;
 • Zarządzanie odpowiedziami na zapytania klientów RFP/RFI;
 • Współtworzenie międzynarodowego planu marketingu internetowego dla kluczowych klientów;
 • Wsparcie i ewaluacja zaplanowanych działań marketingu internetowego 360;
 • Współpraca z działem Client Service

Pożądane umiejętności i doświadczenie:

 • +5 lat doświadczenia zawodowego w branży digital marketing;
 • Wcześniejsze doświadczenia z cyfrowym biznesem transgranicznym, odmienne kultury, argumentacja i zwyczaje;
 • Doświadczenie i szeroki zakres wiedzy o usługach marketingu internetowego (advanced level, certyfikat DIMAQ);
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i negocjacyjne;
 • Łatwość w zdobywaniu i utrzymywaniu pozytywnych, długotrwałych relacji biznesowych;
 • Inicjatywa do działania, niezależność i odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • Płynna znajomość języka angielskiego, inne języki będą dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, w przedziale między 7 010 zł - 10 000 zł brutto;
 • Pracę z najlepszymi – jesteśmy laureatami tytułu Top 5 Pracodawców Miasta Łodzi;
 • Pracę w firmie, będącej niekwestionowanym i utytułowanym liderem w swojej branży (European Search Awards 2019 Winner);
 • Przyjazną i swobodną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole, realizującym ciekawe projekty dla uznanych klientów;
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • Indywidualnie dopasowany pakiet benefitów.

 

Nie wahaj się – przejmij inicjatywę i wyślij swoje CV jak najszybciej.

 

Odpowiemy na wybrane oferty.

dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji bluerank.
wypełnij formularz i prześlij cv
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: [email protected]; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Rozwiń / zwiń całość
wyślij