Oferta pracy

DIGITAL STRATEGY SPECIALIST

Internet nie ma przed Tobą tajemnic? Umiesz zrozumieć potrzeby różnych konsumentów i sprostać ich wymaganiom? Czujesz się jak ryba w wodzie analizując morze danych i raportów branżowych? Wiesz co to insighty i hajpy? Nie masz problemu z wystąpieniami publicznymi i uczestniczeniem w spotkaniach biznesowych? Jeśli tak, koniecznie zapoznaj się z naszym ogłoszeniem. 

po 3
miesiącach:

 • Będziesz po wszystkich szkoleniach onboardingowych wprowadzających Cię w tajniki pracy w Bluerank;
 • Zrealizujesz pierwsze samodzielne projekty dla naszych Partnerów w podejściu Customer Journey, w które bardzo wierzymy;
 • Przekonasz się, że nie oczekujemy cudów, lecz zaangażowania;
 • Odniesiesz pierwsze sukcesy i zostaniesz z nami na dłużej;
 • Swój dzień pracy będziesz mógł rozpocząć od 7, ale i od 10.

po 6
miesiącach:

 • Będziesz realizować kolejne projekty dla największych i najbardziej ambitnych brandów w swoich branżach;
 • Rozwiniesz komunikację w sieci naszych Partnerów, pomagając im w realizacji założonych celów biznesowych;
 • Będziesz ściśle współpracować z całym, prawie 20-osobowym zespołem Client Service, wspierając i edukując wszystkich polskich i zagranicznych Partnerów Bluerank;
 • Będziesz uczestniczyć w konferencjach i szkoleniach branżowych, także z zakresu kompetencji miękkich;
 • Wyjedziesz na konferencje specjalistyczne w roli słuchacza, a może także prelegenta.

po 12
miesiącach:

 • Rozpoczniesz kolejny rok udanej współpracy z Bluerank, być może rozpoczynający się od awansu zawodowego a na pewno związany z podwyżką Twojego wynagrodzenia;
 • Zbudujesz swoją markę zawodową;
 • Będziesz mieć na koncie prawdopodobnie przynajmniej jedną nagrodę branżową za współrealizację jednego z kluczowych projektów;
 • Pojedziesz na 3-dniowy wyjazd integracyjny i poznamy się jeszcze lepiej;
 • Będziesz wypowiadać się w mediach jako ekspert Bluerank;
 • Utwierdzisz się w przekonaniu, że 20 dni zdalnych to komfort pracy w domowych warunkach.

Czym zajmuje się Digital Strategy Specialist?

 • Edukuje, inspiruje i rozwija kompetencje Partnerów Bluerank, również poprzez treningi strategiczne, burze mózgów i spotkania projektowe;
 • W ścisłej współpracy z działem Client Service Bluerank rekomenduje najbardziej adekwatne rozwiązania i konfiguracje działań realizujące cele biznesowe Partnerów;
 • Zna odpowiedź na każde pytanie DLACZEGO …? dotyczące Customer Journey Partnerów Bluerank;
 • Analizuje własne i zewnętrzne źródła danych, a wynikami dzieli się z Partnerami lub branżą i otoczeniem, jako ekspert digital marketingu.

Czego oczekujemy od kandydata?

 • Wszechstronnej znajomości branży digital marketingu oraz wykorzystywania jej w codziennej pracy;
 • Umiejętności budowania przemyślanych strategii komunikacji marki w internecie nastawionych na realizację celów biznesowych Partnera;
 • Minimum 2-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • Znajomości języka angielskiego umożliwiającej swobodną komunikację, w tym do prowadzenia projektów międzynarodowych;
 • Samodzielności w działaniu, inicjatywy i proaktywności, doskonałej organizacji pracy;
 • Umiejętności analitycznego myślenia, wyciągania wniosków, budowania koncepcji i rekomendacji;
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności prezentacyjnych i komunikacyjnych.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia w przedziale między 4 950 - 6 750 zł brutto;
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zarówno w ramach szkoleń technicznych, jak i kompetencji miękkich. Z nami możesz uzyskać również certyfikat DIMAQ.
 • Indywidualnie dopasowany pakiet benefitów;
 • Pracę z najlepszymi – jesteśmy regularnymi laureatami tytułu Top 5 Pracodawców Miasta Łodzi;
 • Pracę w firmie, będącej niekwestionowanym i utytułowanym liderem w swojej branży (European Search Awards 2019 Winner);
 • Przyjazną i swobodną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole, realizującym ciekawe projekty dla uznanych klientów.

 

Nie czekaj i już dziś dołącz do naszego zespołu!

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


 

dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji bluerank.
wypełnij formularz i prześlij cv
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: [email protected]; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Rozwiń / zwiń całość
wyślij