Oferta pracy

NETWORK ADMINISTRATOR

Wiesz co to router i lubisz pomagać innym? Potrafisz ratować sytuację kilkoma kliknięciami w klawiaturę, których nie rozumie nikt oprócz Ciebie? Swoim królestwem najchętniej mianujesz zaciszny pokój zastawiony pod sufit elektroniką, której pochodzenie i zastosowanie znasz tylko Ty? Nie czekaj na kolejny restart systemu i zgłoś się do nas!

Wyślij swoje CV już dziś!

po 3
miesiącach:

 • Odniesiesz pierwsze sukcesy, a użytkownicy sieci Cię pokochają;
 • Poznasz bliżej branżę w której działamy - będziesz po wszystkich indywidualnych szkoleniach m.in. z zakresu cloud computingu;
 • Skorzystasz z Bluepakietu – wewnętrznego programu wsparcia pracowników obejmującego m.in.  sport, rekreację, aktywność kulturalną itp.

po 6
miesiącach:

 • Poznasz od wewnątrz mechanizmy funkcjonowania naszej firmy;
 • Podniesiesz swoje kwalifikacje w obszarze IT oraz poszerzysz wiedzę związaną z e-marketingiem, nowymi mediami oraz e-commerce;
 • Będziesz brać udział w ciekawych projektach.

po 12
miesiącach:

 • Otrzymasz możliwość dalszego rozwoju swoich kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń;
 • Rozpoczniesz kolejny rok udanej współpracy z Bluerank;
 • Pojedziesz na 3-dniowy wyjazd integracyjny, gdzie poznamy się jeszcze lepiej;
 • Zbudujesz swoją markę zawodową.

Jako szeryf firmowej sieci i infrastruktury komputerowej będziesz:

 • Wykonywać zadania związane z administracją sieci TCP/IP;
 • Zarządzać bezpieczeństwem sieci;
 • Administrować serwery Microsoft Server (Active Directory, Hyper-V) oraz Linux i Vmware;
 • Obsługiwać użytkowników w ramach AD;
 • Prowadzić nadzór techniczny nad komputerami i urządzeniami w firmie;
 • Dawać szczęście użytkownikom infrastruktury IT poprzez rozwiązywanie ich nierozwiązywalnych problemów.

Czego wymagamy?

 • Znajomości platformy Mikrotik RouterBoard;
 • Znajomości topologii sieci komputerowych;
 • Znajomości środowiska Active Directory;
 • Minimum 2-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • Twórczego myślenie, własnej inicjatywy i głowy pełnej pomysłów;
 • Lojalności, zorganizowania i zaangażowania;
 • Mile widziana znajomość języka programowania (JavaScript, C#, Python, PHP, .NET, C++)

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia w przedziale między 3500 a 5100 zł brutto;
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zarówno w ramach szkoleń technicznych, jak i kompetencji miękkich;
 • Indywidualnie dopasowany pakiet benefitów;
 • Pracę z najlepszymi – jesteśmy regularnymi laureatami tytułu Top 5 Pracodawców Miasta Łodzi;
 • Pracę w firmie, będącej niekwestionowanym i utytułowanym liderem w swojej branży (European Search Awards 2019 Winner);
 • Przyjazną i swobodną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole, realizującym ciekawe projekty dla uznanych klientów.

 

Nie czekaj i już dziś dołącz do naszego zespołu!

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji bluerank.
wypełnij formularz i prześlij cv
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: [email protected]; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Rozwiń / zwiń całość
wyślij