Oferta pracy

E-PR SPECIALIST (SEO DEPARTMENT)

Wiesz jak planować i tworzyć wciągające treści oraz masz głowę pełną pomysłów na ich promocję? Uwielbiasz pracę w zespole, a e-PR i content marketing są bliskie Twojemu sercu? Dołącz do nas już teraz!

Na stanowisku  e-PR Specialist w dziale SEO pomożesz naszym kluczowym klientom zbudować zasięgi i widoczność w Internecie

po 3
miesiącach:

• Będziesz po wszystkich indywidualnych szkoleniach i poznasz specyfikę pracy w agencji marketingu on-line;

• Odniesiesz pierwsze sukcesy i zostaniesz z nami na dłużej;

• Skorzystasz z Bluepakietu – wewnętrznego programu wsparcia Pracowników obejmującego m.in. sport, rekreację, aktywność kulturalną itp.;

• Swój dzień pracy będziesz mógł rozpocząć od 7, ale i od 10.

po 6
miesiącach:

• Zdobędziesz doświadczenie w koordynacji lokalnych oraz międzynarodowych projektów dla liderów swoich branż;

• Podniesiesz swoje kwalifikacje i poszerzysz specjalistyczną wiedzę związaną z content marketingiem, komunikacją, budowaniem wizerunku marki oraz e-commerce;

• Będziesz uczestniczyć w konferencjach jako słuchacz, a nawet może jako prelegent.

po 12
miesiącach:

• Otrzymasz możliwość awansu, dalszego rozwoju swoich kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń;

• Rozpoczniesz kolejny rok udanej współpracy z Bluerank;

• Pojedziesz na 3-dniowy wyjazd integracyjny i poznamy się jeszcze lepiej;

• Zbudujesz swoją markę zawodową;

• Będziesz miał możliwość wypowiadania się w mediach jako ekspert Bluerank;

• Będziesz mógł otrzymać bonus finansowy za prowadzone przez siebie projekty;

• Utwierdzisz się w przekonaniu, że 20 dni zdalnych to komfort pracy w domowych warunkach.

Co będziesz robić w Bluerank jako e-PR Specialist w dziale SEO?

• Koordynować i utrzymywać relacje z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi, a także z serwisami branżowymi, ośrodkami naukowymi i władzami lokalnymi;

• Tworzyć i wdrażać strategie promocji materiałów przygotowywanych dla klientów Bluerank;

• Planować i realizować działania PR, w tym współtworzyć i dystrybuować materiały prasowe i promocyjne dla klientów Bluerank;

• Sprawdzać skuteczność swoich działań - przygotować raporty i monitorować media;

• Monitorować trendy rynkowe.

Czego wymagamy od kandydata na stanowisko e- PR Specialist?

• Minimum rocznego doświadczenia w pracy w agencji PR;

• Adekwatnego wykształcenia;

• Zainteresowania PR-em, mediami społecznościowymi, marketingiem internetowym i/lub rynkiem reklamy online;

• „Lekkiego pióra” i bezbłędnej znajomości zasad ortografii i interpunkcji;

• Inicjatywy w realizowanych działaniach;

• Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną (poziom B2 lub wyższy);

• Komunikatywności, twórczego myślenia, własnej inicjatywy i głowy pełnej pomysłów;

• Kultury osobistej, oraz ponadprzeciętnych zdolności w zakresie komunikacji międzyludzkiej,

• Lojalności, samodzielności, zorganizowania i zaangażowania;

• Znajomość branży digital marketingu oraz tematyki SEO będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, w przedziale między 4 900 zł - 6 800 zł brutto;

• Pracę w firmie, będącej niekwestionowanym i utytułowanym liderem w swojej branży (European Search Awards 2019 Winner);

• Przyjazną i swobodną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole, realizującym ciekawe projekty dla uznanych klientów;

• Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zarówno w ramach szkoleń technicznych, jak i kompetencji miękkich. Z nami możesz uzyskać również certyfikat DIMAQ; 

• Indywidualnie dopasowany pakiet benefitów.

 

Nie wahaj się, wyślij swoje CV jak najszybciej i rozpocznij razem z nami fascynującą podróż na szczyt kariery!

 

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji bluerank.
wypełnij formularz i prześlij cv
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: [email protected]; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Rozwiń / zwiń całość
wyślij