Oferta pracy

ACCOUNT EXECUTIVE

Nie jest Ci straszna praca z największymi polskimi i zagranicznymi markami? Podejmij wyzwanie, wznieś się na wyżyny swojej elokwencji i zostań opiekunem biznesowym klientów Bluerank!

Praca w roli Account Executive’a czeka na Ciebie. Pamiętaj, że w naszej pracy liczy się zasada „work-life balance”, która pozwoli Ci zachować zdrową równowagę. Dzięki temu razem zdobędziemy najwyższe szczyty w prowadzonych projektach!

po 3
miesiącach:

 • Będziesz po wszystkich indywidualnych szkoleniach z zakresu SEO, SEM i analityki internetowej;

 • Zrobisz swój pierwszy lub kolejny certyfikat Google;

 • Zostaniesz członkiem zespołów projektowych;

 • Przekonasz się, że nie oczekujemy cudów, lecz zaangażowania;

 • Odniesiesz pierwsze sukcesy i zostaniesz z nami na dłużej;

 • Skorzystasz z Bluepakietu – wewnętrznego programu wsparcia Pracowników obejmującego m.in. sport, rekreację, aktywność kulturalną itp.;
 • Swój dzień pracy będziesz mógł rozpocząć od 7, ale i od 10.

po 6
miesiącach:

 • Zdobędziesz doświadczenie w prowadzeniu lokalnych oraz międzynarodowych projektów dla liderów swoich branż;

 • Podniesiesz swoje kwalifikacje i poszerzysz specjalistyczną wiedzę związaną z e-marketingiem, nowymi mediami oraz e-commerce;

 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie zarządzania projektami;

 • Będziesz uczestniczył w konferencjach jako słuchacz, a może nawet jako prelegent.

po 12
miesiącach:

 • Będziesz pełnoprawnym uczestnikiem systemu premiowego w Bluerank;

 • Otrzymasz możliwość awansu;

 • Rozpoczniesz kolejny rok udanej współpracy z Bluerank;

 • Pojedziesz na 3-dniowy wyjazd integracyjny i poznamy się jeszcze lepiej;

 • Zbudujesz swoją markę zawodową jako Account Executive;

 • Będziesz miał możliwość wypowiadania się w mediach jako ekspert Bluerank;

 • Utwierdzisz się w przekonaniu, że 20 dni zdalnych to komfort pracy w domowych warunkach.

Co będziesz robić w Bluerank jako Account Executive?

 • Uczyć się i doskonalić w zakresie obsługi klienckiej;

 • Nawiązywać nowe kontakty biznesowe i rozbudowywać bazę kliencką; 

 • Dużo rozmawiać z klientami

 • Budować i dbać o jak najlepsze, długofalowe relacje z klientami oraz pomagać w realizacji ich celów biznesowych;

 • Aktywnie uczestniczyć w procesach ofertowych;

 • Prowadzić spotkania z klientami;

 • Koordynować projekty, odpowiadając za zachowanie najwyższej jakości i terminowości usług Bluerank;

 • Pracować z wykorzystaniem narzędzi, które nie są dostępne dla każdego;

 • Współpracować ze specjalistami z zakresu online marketingu, a także z kolegami z działu Client Service;

 • Uczestniczyć w szkoleniach i wydarzeniach branżowych;

 • Stale zdobywać nową wiedzę i kompetencje.

 Czego wymagamy od kandydata na stanowisko Account Executive?

 • Znajomości tematyki marketingu w wyszukiwarkach / marketingu efektywnościowego / analityki internetowej;
 • Wiedzy w zakresie przygotowywania ofert handlowych i prowadzenia prezentacji;
 • Wykazania się sukcesami na polu budowania relacji biznesowych oraz inicjatywą w działaniu;
 • Wiedzy w zakresie zarządzania pracą zespołów projektowych i motywowania do działania;
 • Sprawnego liczenia i argumentowania;
 • Posiadania własnego planu na zrealizowanie celu.

 

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, w przedziale między 3 800 zł - 5 000 zł brutto;
 • Pracę z najlepszymi – jesteśmy laureatami tytułu Top 5 Pracodawców Miasta Łodzi;
 • Pracę w firmie, będącej niekwestionowanym i utytułowanym liderem w swojej branży (European Search Awards 2018 Winner);
 • Przyjazną i swobodną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole, realizującym ciekawe projekty dla uznanych klientów;
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zarówno w ramach szkoleń technicznych, jak i kompetencji miękkich. Z nami możesz uzyskać również certyfikat DIMAQ; 
 • Indywidualnie dopasowany pakiet benefitów.

 

Nie wahaj się – przejmij inicjatywę i wyślij swoje CV jak najszybciej!

 

Odpowiemy na wybrane oferty.

dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji bluerank.
wypełnij formularz i prześlij cv
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: [email protected]; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Rozwiń / zwiń całość
wyślij