Oferta pracy

Office Specialist

Praca Office Assistant to ciągły kontakt z ludźmi i nieustanne wyzwania. Uśmiechasz się bez względu na pogodę, radzisz sobie w każdej sytuacji i nie uciekasz w popłochu, gdy dzwoni telefon z Londynu? Samą swoją obecnością wprowadzasz ład, porządek i miłą atmosferę, a obsługa urządzeń biurowych nie sprawia Ci problemu? Dołącz do nas i wspomagaj pracę kreatywnego zespołu biura agencji marketingu internetowego na stanowisku:

Office Assistant

po 3
miesiącach:

 • Będziesz po wszystkich indywidualnych szkoleniach i poznasz specyfikę pracy w agencji marketingu on-line;
 • Odniesiesz pierwsze sukcesy i zostaniesz z nami na dłużej;
 • Skorzystasz z BluePakietu – wewnętrznego programu wsparcia pracowników obejmującego m.in. sport, aktywność kulturalną itp.

po 6
miesiącach:

 • Zdobędziesz doświadczenie w koordynowaniu pracy dużego biura;
 • Podniesiesz swoje kwalifikacje oraz poszerzysz wiedzę związaną planowaniem i organizowaniem pracy biura w agencji marketingu internetowego;
 • Będziesz mieć realny wpływ na kreowanie wizerunku Bluerank na rynku.

po 12
miesiącach:

 • Otrzymasz możliwość dalszego rozwoju swoich kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń;
 • Rozpoczniesz kolejny rok udanej współpracy z Bluerank;
 • Pojedziesz na 3-dniowy wyjazd integracyjny, gdzie poznamy się jeszcze lepiej;
 • Zbudujesz swoją markę zawodową.

Co będziesz robić w Bluerank?

 • Koordynować ciągłość pracy biura, w tym realizację zamówień oraz konserwację urządzeń biurowych;
 • Nadzorować bieżący stan infrastruktury i estetyki biura;
 • Obsługiwać recepcję i telefon firmowy w języku polskim i angielskim;
 • Obsługiwać firmową skrzynkę mailową;
 • Prowadzić ewidencję i dystrybuować pocztę przychodzącą i wychodzącą;
 • Przyjmować klientów i gości firmy;
 • Organizować spotkania na terenie firmy i poza nią, w tym spotkania zarządu;
 • Organizować podróże służbowe dla pracowników udających się w delegacje;
 • Wspierać Office Managera w codziennych obowiązkach;
 • Wspomagać pozostałe działy w sprawach administracyjnych i organizacyjnych.

Czego wymagamy?

 • Doświadczenia w zadaniach organizacyjno-administracyjnych;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w branży nowych technologii / IT;
 • Wykształcenia wyższego lub w trakcie studiów;
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2;
 • Bardzo dobrej organizacji pracy;
 • Entuzjazmu i zapału do pracy;
 • Zdecydowania w działaniu;
 • Pozytywnego nastawienia do ludzi, uśmiechu i proaktywności;
 • Wysokiego poziomu kultury osobistej;
 • Komunikatywności i łatwego nawiązywania kontaktów;
 • Znajomości pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Znajomości obsługi urządzeń biurowych;
 • Prawa jazdy kat. B.

 

Zdobędziesz dodatkowe punkty za:

 • Znajomość drugiego języka obcego.

 


.

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, w przedziale między 4 400 zł – 5 000 zł brutto;
 • Pracę z najlepszymi – jesteśmy laureatami tytułu Top 5 Pracodawców Miasta Łodzi;
 • Pracę w firmie, będącej niekwestionowanym i utytułowanym liderem w swojej branży (European Search Awards 2018 Winner);
 • Przyjazną i swobodną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole, realizującym ciekawe projekty dla uznanych klientów;
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • Indywidualnie dopasowany pakiet benefitów.
dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji bluerank.
wypełnij formularz i prześlij cv
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: [email protected]; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Rozwiń / zwiń całość
wyślij