Oferta pracy

PRAKTYKI W DZIALE INTERNATIONAL EXPANSION

W Dziale International Expansion tworzymy przestrzeń do współracy międzynarodowej. Przez 15 lat istnienia na rynku wypracowaliśmy dobre relacje z kilkunastoma agencjami marketingowymi w Europie i nie tylko, dzięki temu potrafimy realizować projekty na kilku rynkach jednocześnie. 

Dołączając do naszego działu, poznasz, co w praktyce oznacza taka współraca. Będziesz wspólnie z naszymi specjalistami pracował nad działaniami mającymi na celu zwiększanie świadomości marki Bluerank w Europie. 

 

Co będziesz robić na stażu w Dziale International Expansion:

 • Pomagać w bieżących zadaniach działu IE (m.in. analiza jakości zapytań ofertowych - tzw. screening)
 • Brać czynny udział w brainstormach dotyczących rozwoju działu IE 
 • Współtworzyć nowe materiały promujące dział IE
 • Aktywnie uczestniczyć w kreowaniu  nowej odsłony strony www Bluerank (zakładka o IE)
 • Wspierać podczas rozmów z Klientami specjalistów z Działu New Business i International Expansion
 • Wspierać budowę nowego produktu "Consulting IE".

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • Bardzo dobrej znajomości j. angielskiego, co najmniej na poziomie B2 (kontakt codzienny z zagranicznymi partnerami
 • Komunikatywności, otwartości, obycia w zdalnej komunikacji (mailowej, telefonicznej, wideokonferencji) z klientami biznesowymi
 • Solidności i dokładności
 • Zaangażowania w pracę, proaktywnej postawy.

 

Dodatkowe punkty możesz zdobyć za:

 • Aktywny udział w organizacjach studenckich
 • Udział w wymianach międzynarodowych
 • Pierwsze doświadczenie zdobyte w międzynarodowych firmach lub organizacjach
 • Zainteresowanie tematami marketingu, współpracy międzynarodowej oraz kulturami innych krajów i podróżami :)

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, w przedziale między 2500-3000 zł brutto;
 • Pracę z najlepszymi – jesteśmy laureatami tytułu Top 5 Pracodawców Miasta Łodzi;
 • Pracę w firmie, będącej niekwestionowanym i utytułowanym liderem w swojej branży (European Search Awards 2019 Winner);
 • Przyjazną i swobodną atmosferę pracy w młodym i ambitnym zespole, realizującym ciekawe projekty dla uznanych klientów;
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • Indywidualnie dopasowany pakiet benefitów
 • System szkoleń wdrożeniowych do kultury firmy i obszraów pracy w poszczególnych działach, zwanych onboardingiem.
   

Nie wahaj się – przejmij inicjatywę i wyślij swoje CV jak najszybciej.

dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji bluerank.
wypełnij formularz i prześlij cv
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: [email protected]; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Rozwiń / zwiń całość
wyślij