Oferta pracy

NEW BUSINESS ACCOUNT EXECUTIVE

3 920 - 5 150 zł brutto (przy uop)

Sprzedaż to Twój żywioł? Jeśli potrafisz poradzić sobie z najtrudniejszymi obiekcjami klientów a dzień bez spotkań i negocjacji, to dla Ciebie dzień stracony, to praca w dziale New Business jest dla Ciebie!

 

Będziesz zajmować się obsługą napływających zapytań, wspierać proces tworzenia ofert i współprowadzić negocjacje z zainteresowanymi naszymi usługami klientami z Polski lub zagranicy.

 

Damy Ci czas na poznanie nowej branży oraz zapewnimy wsparcie w zdobywaniu niezbędnej wiedzy poprzez wewnętrzne szkolenia.

po 3
miesiącach:

 • Pozyskasz swoje pierwsze kontrakty;
 • Będziesz po wszystkich szkoleniach produktowych w Bluerank;
 • Poznasz nasze sprawdzone metody sprzedaży;
 • Przekonasz się, że nie oczekujemy cudów, lecz zaangażowania;
 • Będziesz pełnoprawnym uczestnikiem systemu premiowego w Bluerank;
 • Skorzystasz z Bluepakietu – wewnętrznego programu wsparcia Pracowników obejmującego m.in. sport, rekreację, aktywność kulturalną itp.
 • Swój dzień pracy będziesz mógł rozpocząć od godz. 7, ale i od 10.

po 6
miesiącach:

 • Poszerzysz swoje doświadczenie w sprzedaży z uwzględnieniem specyfiki rynku usług marketingu internetowego;
 • Będziesz biegle znał portfolio usług Bluerank;
 • Poszerzysz specjalistyczną wiedzę związaną z e-marketingiem i nowymi mediami;
 • Będziesz współdecydował o tym, co zrobić, by mieć wyjątkowe wyniki;

po 12
miesiącach:

 • Rozpoczniesz kolejny rok udanej współpracy z Bluerank;
 • Pojedziesz na 3-dniowy wyjazd integracyjny i poznamy się jeszcze lepiej;
 • Zbudujesz swoją markę zawodową jako New Business Account Executive;
 • Będziesz miał możliwość wypowiadania się w mediach jako ekspert Bluerank.

Co będziesz robić w Bluerank jako New Business Account Executive?

 • Obsługiwać napływające zapytania o oferty usług Bluerank;
 • Badać potrzeby klientów i wspierać przygotowywanie ofert usług we współpracy z przełożonym i specjalistami z innych działów;
 • Współprowadzić negocjacje warunków i zakresu współpracy z klientami;
 • Tworzyć sprzyjającą długotrwałej współpracy z klientami atmosferę a w dalszej perspektywie budować relacje z nimi;
 • Uczestniczyć w szkoleniach i wydarzeniach branżowych;
 • Stale zdobywać nową wiedzę i kompetencje;
 • Blisko współpracować z kolegami i koleżankami z działu Client Service, którzy będą czuwać nad realizacją wynegocjowanych przez Twój dział umów.

Czego wymagamy od kandydata na stanowisko New Business Account Executive?

 • Min. 6 miesięcznego doświadczenia w sprzedaży usług (w dowolnej branży) w sektorze B2B z możliwością udokumentowania swoich sukcesów zawodowych;
 • Umiejętnego rozmawiania z ludźmi i skuteczności w przekonywaniu ich do kolejnych spotkań z Tobą;
 • Pierwszego doświadczenia w przygotowywaniu ofert handlowych i prowadzeniu prezentacji;
 • Sprawnego liczenia i argumentowania;
 • Chęci poznania tematyki marketingu w wyszukiwarkach / Social Media / analityki internetowej;
 • Umiejętności skutecznego negocjowania;
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2;
 • Bycia otwartym i komunikatywnym. 

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, w przedziale między 3 920 - 5 150 zł brutto;
 • Przejrzysty system wynagrodzeń (https://bit.ly/37eR8z4);
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zarówno w ramach szkoleń technicznych, jak i kompetencji miękkich. Z nami możesz uzyskać również certyfikat DIMAQ; 
 • Współpracę z zespołami między działowymi, pracującymi nad realizacją projektów dla konkretnych klientów (https://bit.ly/369l14Q)
 • Szansę na rozwijanie zainteresowań zawodowych w ramach istniejących już międzydziałowych zespołów merytorycznych (zespołów wiedzy);
 • Pracujemy w systemie pracy hybrydowej - pozwalającym na łączenie pracy z naszego nowoczesnego biura z pracą w domowym zaciszu;
 • Pracę z najlepszymi – jesteśmy laureatami tytułu Top 5 Pracodawców Miasta Łodzi;
 • Pracę w firmie, będącej niekwestionowanym i utytułowanym liderem w swojej branży (European Search Awards 2020 Winner).

 

Nie wahaj się – przejmij inicjatywę i wyślij swoje CV jak najszybciej.

dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji bluerank.
wypełnij formularz i prześlij cv
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: [email protected]; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Rozwiń / zwiń całość
wyślij