Oferta pracy

PAID SEARCH (PPC/SEM) EXECUTIVE

(młodszy specjalista ds. reklamy internetowej)
3 820 - 4 950 zł brutto

Marzy Ci się praca w reklamie internetowej, ale nie masz pewności, czy poradzisz sobie w drodze na szczyt kariery zawodowej? Nie bój się wyzwań i stań na wysokości zadania!

U nas nauczysz się, jak skutecznie dotrzeć z przekazem do osób szukających konkretnych informacji w Internecie. Poznasz tajniki technologii programmatic, dowiesz się więcej o remarketingu i reklamach w mediach społecznościowych. Chcesz odkryć więcej? Zacznij pracę w dziale Performance Marketing!

po 3
miesiącach:

 • Będziesz po wszystkich indywidualnych szkoleniach z zakresu SEO, PPC i analityki internetowej;

 • Zrobisz swój pierwszy lub kolejny certyfikat Google;

 • Odniesiesz pierwsze sukcesy i zostaniesz z nami na dłużej;

 • Skorzystasz z Bluepakietu – wewnętrznego programu wsparcia Pracowników obejmującego m.in. sport, rekreację, aktywność kulturalną itp.;

 • Swój dzień pracy będziesz mógł rozpocząć od 7, ale i od 10.

po 6
miesiącach:

 • Zdobędziesz doświadczenie w realizowaniu lokalnych oraz międzynarodowych projektów dla liderów swoich branż;

 • Podniesiesz swoje kwalifikacje i poszerzysz specjalistyczną wiedzę związaną z e-marketingiem, nowymi mediami oraz e-commerce;

 • Będziesz uczestniczył w konferencjach.

po 12
miesiącach:

 • Będziesz pełnoprawnym uczestnikiem systemu premiowego w Bluerank;

 • Otrzymasz możliwość awansu;

 • Rozpoczniesz kolejny rok udanej współpracy z Bluerank;

 • Pojedziesz na 3-dniowy wyjazd integracyjny i poznamy się jeszcze lepiej;

 • Zbudujesz swoją markę zawodową jako Młodszy Specjalista SEM;

 • Będziesz miał możliwość wypowiadania się w mediach jako ekspert Bluerank.

Co będziesz robić w Bluerank jako Paid Search Executive?

 • Wspierać obsługę kampanii Paid Search/PPC dla klientów agencji;

 • Realizować działania Search Engine Marketing w zespołach projektowych;

 • Realizować zintegrowane projekty promocyjne w zakresie strategii performance marketingowych.

Czego wymagamy od kandydata na stanowisko Paid Search Executive?

 • Wykształcenia wyższego lub statusu studenta ostatnich lat;

 • Zainteresowania marketingiem internetowym i rynkiem reklamy online;

 • Umiejętności korzystania z MS Excel na poziomie co najmniej dobrym;

 • Inicjatywy w realizowanych działaniach;

 • Znajomości języka angielskiego na poziomie B2;

 • Wysokiej kultury osobistej i dbałości o jakość swojej pracy.

Otrzymasz dodatkowe punkty za:

 • Doświadczenie w pracy zdobyte w agencji interaktywnej lub w sklepie intenetowym;
 • Umiejętność korzystania z narzędzi do obsługi kampanii PPC (Google Ads, Facebook Ads lub innych);
 • Znajomość Google Analytics;
 • Posiadanie certyfikatów branżowych;
 • Znajomość drugiego języka obcego (niemiecki lub rosyjski).

Oferujemy:

 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, w przedziale między 3 820 - 4 950 zł brutto;
 • Przejrzysty system wynagrodzeń (https://bit.ly/37eR8z4);
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zarówno w ramach szkoleń technicznych, jak i kompetencji miękkich. Z nami możesz uzyskać również certyfikat DIMAQ; 
 • Współpracę z zespołami między działowymi, pracującymi nad realizacją projektów dla konkretnych klientów (https://bit.ly/369l14Q)
 • Szansę na rozwijanie zainteresowań zawodowych w ramach istniejących już międzydziałowych zespołów merytorycznych (zespołów wiedzy);
 • Pracujemy w systemie pracy hybrydowej - pozwalającym na łączenie pracy z naszego nowoczesnego biura z pracą w domowym zaciszu;
 • Pracę z najlepszymi – jesteśmy laureatami tytułu Top 5 Pracodawców Miasta Łodzi.

 

Nie wahaj się, wyślij swoje CV jak najszybciej i rozpocznij razem z nami fascynującą podróż na szczyt kariery!

 

 

dostarczone dokumenty powinny zawierać stosowną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji bluerank.
wypełnij formularz i prześlij cv
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bluerank Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-554) przy ul. Łąkowej 29, adres e-mail: [email protected]; numer telefonu: 42 207 13 96, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 306691, numer NIP: 727-272-57-03, REGON: 100525573, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnienia pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Niniejsza klauzula została opracowana w oparciu o art. 13 RODO. Stosuje się ją, gdy dane zostały pozyskane bezpośrednio od kandydata na pracownika biorącego udział w rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych innym odbiorcom.

Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich

Dane osobowe będą przetwarzane przez pół roku od rozpoczęcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
Rozwiń / zwiń całość
wyślij